NISSAN ALMERA 1.5 ACENTA
R 169,990
Thumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail Image
Year: 2022
Mileage: 51500
Colour: white
Condition: Outstanding
VEHICLE ENQUIRY
NISSAN ALMERA 1.5 ACENTA
R 169,990
Thumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail ImageThumbnail Image
Year: 2022
Mileage: 51500
Colour: white
Condition: Outstanding
VEHICLE ENQUIRY
buks Van Zyl
buks Van Zyl
buks Van Zyl
buks Auto
buks Auto